Tuyển Sinh Trung Cấp Thư Viện, Thiết Bị Trường Học Tại TPHCM